Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
AC Jordbro
est. 2010
Om klubben

"All Continents" Jordbro är en ideell förening som arbetar för idrottsutveckling ute i förorten, men även i social, kulturell och samarbetssyfte. Det är styrelsens, tränare och spelares, samt medlemmarnas skyldighet att tillsammans verka för att nå fram till bästa utveckling, såväl i fysiskt, kulturellt som socialt avseende. Alla medlemmar har möjlighet till inflytande och medbestämmande. Utvecklingen skall vara så bra att det sociala, kulturella samt individuella arbetet ska utvecklas hos individen. Kraven skall anpassas till den enskildes förmåga så långt det är möjligt. Individen skall vara säker, ingen spelare skall utsättas för hot, våld eller diskriminering. Om detta inträffar skall spelare som utövat detta sparkas ut ur föreningen. Kränkande särbehandling accepteras inte. Här behandlar vi varandra med respekt!JORDBROSTILEN

Alla medlemmar ska jobba för gemenskapen och utvecklingen med stil. Ordet stil är positivt laddat och betyder ett riktigt sätt att uppföra sig. Vad innebär då riktigt? I vår mening så betyder det att man behandlar varandra med respekt och uppför sig professionellt.

 

Tillsammans kan vi skapa ett bättre Jordbro!

 
Sponsorer och partners